Audit kybernetickej bezpečnosti

Poskytujeme služby auditu kybernetickej bezpečnosti pre súkromné aj verejné spoločnosti. Analyzujeme IT hrozby pre pracoviská, siete a iné zariadenia:

  • Prevencia a predchádzanie úniku údajov
  • Ochrana a predchádzanie hackerským hrozbám
  • Kontrola a prevencia zavlečenia vírusov, spywaru a iného potenciálneho škodlivého softvéru

Audit služieb IT dôkladne identifikuje všetky potenciálne hrozby a riziká a poskytuje správu a odporúčania, aké opatrenia treba prijať. Poskytne sa poradenstvo a vykoná sa náprava.

V prvej fáze sa tieto služby stali obzvlášť dôležitými v súvislosti s nadobudnutím účinnosti všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), takže úspora na IT auditoch môže byť nákladná.

Tieto služby sa stali ešte dôležitejšími po vypuknutí vojny a vzostupe počítačových zločincov, keď sa prudko zvýšil počet pokusov o hackerské útoky, úniky citlivých údajov a iné formy poškodenia.

Ťažko sa rozhodujete alebo neviete, kde začať? Urobte prvý krok - kontaktujte nás telefón 8 676 77626, e-mailom [email protected] alebo odošlite žiadosť. Posúdime a navrhneme optimálnu možnosť, ktorá najlepšie spĺňa vaše potreby a očakávania.